Είπαν για το οργανοποιείο


Αποσάσματα από δημοσιεύσεις για το οργανοποιείο

Ρεμπετικο φόρουμ    http://www.rembetiko.gr/forums/showthread.php?t=20936